Wetgeving

Een lange weg:

In de afgelopen jaren hebben zich veel problemen voorgedaan met getinte voorruiten en voorste draairamen.
V
aak werden ze met té donkere folie beplakt.
Hierdoor werd er vaak een boete gegeven omdat, zo werd gezegd “folie op deze ramen niet is toegestaan” of omdat dit “een onnodig voorwerp” op de ramen zou zijn.
Bijna altijd werden deze boetes daarna weer nietig verklaard door een rechter, omdat de uitleg of reden niet duidelijk was.
Wij, als installateur van raamfolie, hebben geprobeerd alles uit te pluizen, maar Nederland is op dit gebied niet duidelijk. Niemand leek het échte antwoord te kennen. APK stations spraken elkaar vaak tegen, het RDW wist ook niet altijd hoe hiermee omgegaan moest worden en de politie zelf sprak in Noord-Holland anders dan in Brabant...
Kortom: er was veel onduidelijkheid over wat nu wel of niet mocht!

Discussie & bekeuringen
Tot maart 2006 heeft dit tot veel bekeuringen en rechtzaken geleid, die vaak weer gewonnen werden omdat de onderbouwing van de boete niet rechtsgeldig bleek te zijn en een punt van discussie was.
Uiteindelijk heeft de rechter beslist dat de lichtdoorlating wel moet worden gemeten. Zonder meting van het glas door de politie, zo heeft de rechter beslist, kan er geen bekeuring meer worden gegeven.

De meting geeft dan ook aan wat de lichtdoorlating van de desbetreffende ruit is en dit is dan ook het punt waar het om gaat: alleen op grond van een te lage lichtdoorlating (50% en minder) mag een bekeuring gegeven worden.

Op 1 Februari j.l. is er een intern persbericht van het Openbaar Ministerie (OM) uitgegaan, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat van af nu de richtlijnen zijn omtrent raamfolie op de voorste draairamen en voorruit. Op alle andere ruiten achter de B-stijl mogen alle tinten worden gemonteerd, mits er een rechterbuitenspiegel aanwezig is.

Maak geen vergissing!
Een paar punten verdienen aandacht. Zo blijkt de 50% grens nogal wat verwarring te veroorzaken.
Verschillende raamfolie installateurs denken dat een raamfolie met een lichtdoorlating van 50% perfect voldoet aan de nieuwe regelgeving. Maar is dit zo? U dient in aanmerking te nemen dat autoglas zelf ook al lichtdoor- lating reduceert. Blank glas bijvoorbeeld heeft zelf al een gemiddelde reductie van 13% en getint glas al gauw 25%.

 

Sunatec
Het Meer 159
8448 GD
Heerenveen
T 0513-622047
F 0513-645947
E